Ohjeet ja rajoitukset

KALASTUSKUNNAN VESIALUEEN KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA KALAVESIEN HOITO

1. Kalastus ja ravustus ruokakuntaa kohden

  • osakkaat, joiden manttaali oikeuttaa vähintään 10:een pyydysyksikköön saavat lunastaa 5 lisäyksikköä.

  • osakkaat, joiden manttaali oikeuttaa alle 10:n pyydysyksikköön saavat lunastaa niin monta lisäyksikköä, että heidän yksikköjensä määrä on enintään 15.

  • kylässä muutoinkin tilapäisesti asuvat saavat lunastaa enintään 15 pyydysyksikköä.

  • mökkiyrittäjä osakas saa lunastaa 5 pyydysyksikköä ja vieheluvan/mökki/kausi majoittuvien käyttöön

2. Verkkojen silmäharvuudet (solmuväli)

  • Verkkojen silmäharvuudet kalastuslain mukaisesti.

3. Kalastus on kielletty virtaavissa salmissa, joissa ja puroissa, sekä niiden suissa verkoilla 150 metrin etäisyydellä 11.9. - 15.11. välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien, poikkeuksena kokeiluluonteisena, osakkaiden lippoamisluvalla tapahtuva pyynti Kitroninpurossa ja Säynäjäjoessa. Muikun kokeiluluonteinen kutuaikainen pyyntirauhoitus ajalla 1.9. – 31.12. Yli-Meskusjärvessä alueella jonka pohjoisrajana on Pikkusaaren itäpäästä Isosaaren itäpäähän ja näistä kohdista länsi- ja itärajana Kivilehdon rantaan.

4. Vesilinnun metsästys on sallittu metsästyslain rajoituksin. Muulla kuin raudoilla ja loukuilla tapahtuva metsästys on kielletty Torankijärvellä ja Kuusamojärven Kirkkolahdella Vihtasaaren keskikohdalla olevan sähkölinjan länsipuolisella alueella.

5. Nuotan suurin sallittu korkeus 10 metriä. Poikkeuksena valvottu roskakalan pyynti.

6. Pitkäsiima ja alle 70 mm solmuvälisen pintaverkon käyttö on kielletty (lukuunottamatta muikkuverkkoa)

  • Kuusamojärvessä, Saapunkijärvessä, Nissinjärvessä ja Oivanginjärvessä.

7. Järvitaimenelle ja järvilohelle alamitat kalastuslain mukaisesti ja saaliskiintiö 1 kpl/vuorokausi ja harjukselle alamitta 35 cm ja saaliskiintiö 3 kpl/vuorokausi. Kalastuskunta suosittelee väkäsettömien koukkujen käyttöä.

Kalastuskunta suosittelee väkäsettömien koukkujen käyttöä.