Kalavesien hoito

Kaikki kalastuskunnan toteuttamat kalanistutukset vuosina 2010 - 2018 löytyvät täältä.

Pyydys- ja kalastusrajoitukset

Kalastus on kielletty virtaavissa salmissa, joissa ja puroissa sekä niiden suissa 150 metrin etäisyydellä 11.9. - 15.11. välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien. Muikun kokeiluluonteinen kutuaikainen pyyntirauhoitus ajalla 1.9. – 31.12. Yli-Meskusjärvessä alueella jonka pohjoisrajana on Pikkusaaren itäpäästä Isosaaren itäpäähän ja näistä kohdista länsi- ja itärajana Kivilehdon rantaan. Oivanginjärven Kylmäperä rauhoitettu keskinäisellä sopimuksella nuottaukselta, jossa kuitenkin oli sallittu vähempiarvoisen kalan nuottaus esimiehen luvalla.

Istutukset

Liukkaankelin ajokoulutus- ja ajoharjoittelutoiminnan sopimustuloilla on osakaskokouksen linjauksen mukaisesti kalanpoikasten istutusmääriä lisätty aikaisempien vuosien tasosta.

Käylän kalanviljelylaitoksen lopetuksen johdosta järvilohta ei saatu istutuskalaksi v 2017 ja on todennäköistä että järvilohta ei saada myöskään v 2018. Tästä johtuen istutuksiin käytetty kokonaisrahamäärä laski vuoden 2016 tasosta. Järvilohen tilalta lisättiin järvikutuisen harjuksen istutuksia.

2019

1 kesän vanhaa siianpoikasta, vaellus siika 51175 kpl H Kilpijärvi

Istutukset toteutettu istutussuunnitelman mukaisesti eri vesiin

1 v harjus 10 000 kpl

Pitkälampi, Vasaralampi, Singerjärvi, Kotijoki, Junganjärvi ja Oivanginjärvi

Ulkopuoliset hankkeet

Naturpolis Oy:n hallinnoima Talvisärkihanke on alkanut edellisenä toimintavuonna ja jatkuu jatkoajalla vielä kuluvana vuonna. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia särkikalan talviaikaisia pyyntimenetelmiä sekä kehittää jalostustoimintaa. Hankkeen myötä on selvinnyt, että esimerkiksi särkimassalle on erittäin hyvä kysyntä kotimaan markkinoilla. Kalastuskunnan puheenjohtaja on toiminut hankkeen seurantaryhmässä.

Vesialueiden entisöinti

Myllypato kunnostuksen jälkeen 2014

klikkaa kuva suuremmaksi

Singerjärven pohjapato kunnostuksen jälkeen 2014

klikkaa kuva suuremmaksi